Zərf A5+

100 ədəd olarsa 1 ədədi 0,50 AZN
300 ədəd olarsa 1 ədədi 0,45 AZN
500 ədəd olarsa 1 ədədi 0,35 AZN
1000 ədəd olarsa 1 ədədi 0,26 AZN