Zərf diplomat

Qiymətlərə zərf və çap daxildir.
Zərf diplomat
100 ədəd olarsa 1 ədədi 0,40 AZN 
300 ədəd olarsa 1 ədədi 0,35 AZN 
500 ədəd olarsa 1 ədədi 0,30 AZN 
1000 ədəd olarsa 1 ədədi 0,22 AZN