Zərf çapı

Zərf A4+

A4+

Zərf A5+

A5+

Zərf diplomat

Ölçüsü: 220 mm x 110 mm